I dagens samhälle ser vi dagligen byggnader som blir drabbade av klotter. Detta är både irriterande och onödiga kostnader för de som blir utsatta. Men är olyckan framme måste man såklart veta hur man ska gå till väga för att få det åtgärdat. Här berättar vi mer om vad klottersanering innebär och vilka olika alternativ som finns. Vid första anblick kan det tänkas vara enkelt att få bort klottret, man borde ju bara kunna tvätta bort det. Det krävs dock en analys innan man sätter igång. Först måste man ha överblick över situationen och utvärdera skadorna. Det krävs att klottersaneraren har kunskap om byggmaterial och vet hur man ska behandla just det material som är på varje enskild byggnad. Man vill också förutom att ta bort skadan utföra åtgärder i förebyggande syfte. Målet är såklart att klottraren inte ska kunna återvända till platsen.

Olika typer av klottersanering

Man brukar prata om olika sorters klottersanering. En av de vanligaste kallas kemisk klottersanering och innebär helt enkelt att man med hjälp av olika produkter spolar bort färgen. Detta kan låta som ett väldigt miljöfarligt alternativ men idag ser man till att bara använda miljöanpassade och biologiska ämnen.

Klotter behöver inte bara betyda att man har sprayat med färg. Även när man har repat eller gjort inristningar i glas kategoriseras detta som klotter. Då behöver man polera glaset så att skadorna inte syns längre. Givetvis kan man alltid byta ut glaset men detta kan vara ett alternativ då vissa glaspartier är svåra att byta ut eller så är det en kostnadsfråga.

Åtgärda själv

För mindre skador finns det idag också produkter man kan köpa för att kunna åtgärda problemet själv. Oftast innehåller de flera olika material då det kan handla både om tusch eller färgklotter. På detta sätt kan du minska kostnaderna då du slipper anlita en firma.