Marksten är något som många klarar av att lägga på egen hand, och att göra det är ett bra sätt att spara pengar på eftersom man då slipper att anlita en hantverkare. Vi ska nu kort gå igenom vilket material man behöver för att göra detta.

Först och främst behöver man förstås bestämma sig för vilken typ av marksten man vill ha samt inhandla denna. Sedan behövs även verktyg som spade, kratta, kniv, skottkärra, markörspray, stål- eller järnrör, rätskiva, tumstock för mätning, vattenpass för att se till att markstenen läggs på ett jämnt och fint sätt, en markvibrator för att packa bärlagret, samt ett stenklipp eller motorkap vilka båda används för att kapa stenen.

I övrigt behöver man något kallat bergskross. Detta är ett material som används som fyllnadsmassa. Därefter krävs en fiberduk, vilket är mycket viktigt när man lägger marksten eftersom den separerar fyllnadsmassorna och jorden vilket resulterar i att bärlagret håller sig packat på ett bra sätt. Stenmjöl krävs även det, och det fungerar som en typ av sättsand, medan flexibel hårdfog används för att se till att resultatet blir hållbart och stenläggningen stabil.

Viktigt att notera är att man inte behöver lägga ut alltför mycket pengar på att köpa dessa verktyg och maskiner, utan det går även bra att hyra dem från olika företag om så krävs. När man har tillgång till allt som krävs för att lägga marksten på ett korrekt sätt är det sedan bara att sätta igång med själva arbetet. Det gör man då genom att först gräva ut ytan där markstenen ska läggas, täcka för hålet med en fiberduk, lägga dit bergskrossen och packa den, hälla på stenmjöl, lägga dit markstenen, och sedan tillsätta fogsand. Sedan är man klar, och då är det bara att njuta av sin nya stengång!