Inom finansvärlden finns det en uppsjö av olika typer av lån. En av dessa låntyper är bostadslånen. Ett bostadslån är, precis som framgår av namnet, ett lån som ges för att finansiera köpet av en bostad av någon sort. Det spelar ingen roll om det rör sig om en villa, ett radhus, en sommarstuga eller en bostadsrätt.

De allra flesta behöver hjälp med finansieringen vid köp av en bostad. Den här typen av köp är nämligen ofta förknippade med höga prissummor och stora utgifter. Det är väldigt få som kan betala en bostad utan att behöva finansiell hjälp av ett bostadslån.

Vi rekommenderar Creddit! På www.creddit.se kan du jämföra bostadslån från olika långivare.

Villkor för bostadslån

Naturligtvis kommer bostadslånet, precis som alla andra typer av lån, med en uppsättning av lånevillkor. Villkoren kan skilja sig åt en del beroende på vart man får lånet ifrån, eller vem som är borgenären bakom lånet. Det finns dock en del generella regler som de flesta låneinstitutioner tillämpar. En av de viktigaste förutsättningarna för att få låna pengar är att man har en stadig och välordnad ekonomi där det också finns utrymme för att betala av på lånet i den takt som erfordras. För att kunna göra detta bör man naturligtvis helst ha ett fast arbete med en lön som gör att man klarar vissa utgifter.

Dessutom är det inte möjligt att låna hela det belopp som krävs för att köpa bostaden. Därför krävs det också att man som köpare har någon form av egen insats för att man ska beviljas ett lån. Miniminivån brukar ligga på 15 % hos de flesta långivare.

Utöver detta tillkommer de sedvanliga räntorna och eventuella amorteringar. Hur stor räntesatsen blir beror på borgenären och även vilken typ av ränta man väljer att ha. Man kan välja mellan en fast ränta, som oftast har en högre procentsats, men som är stabil under en längre tid, eller en rörlig ränta.

Nya krav i och med nytt regelverk för bolån

När man ansöker om bolån bör man ha i åtanke att det införs nya regler för bolån under 2016. Från och med juni i år införs amorteringskrav på alla nya bolån. Det innebär att alla som tecknar nya bostadslån som överstiger 50 % av den totala köpesumman måste amortera i enlighet med de nya reglerna. För ett lån som understiger 50 % av värdet ställs inga amorteringskrav. Lånar man mellan 50-70 % ska man amortera med 1 % varje år. Lånar man mer än 70 % ska man amortera med 2 % årligen.

85 % av det totala värdet av bostaden är den allra högsta belåningsgraden för alla typer av bostäder. Det är därför mycket viktigt att man räknar med detta innan man tar ett lån. Annars kan det hända att man får betydligt högre månatliga kostnader än vad man räknat med och det kan bli svårt att klara av sina lån. Men detta går man naturligtvis igenom tillsammans med borgenären så att man är överens om vilka villkor som gäller för det låneavtal man är på väg att ingå.